Navigacija

CIS Podcast#S1

Podcast#S1E1

Podcast serijal Cementne industrije Srbije pod nazivom: Otpad? Da, hvala!, bavi se temama vezanim za korišćenje energije iz otpada. Postavlja pitanja o proizvodnji cementa upotrebom otpada kao energenta, regulatornim zahtevima, emisijama zagađujućih materija u vazduh, preventivnim merama i tržištu otpada. Donosi priče o primerima dobre prakse iz razvijenih zemalja, ali i o strahovima i zabrinutostima vezanim za korišćenje energije iz otpada u Srbiji.

Prva Podcast emisija posvećena je uticajima i efektima ko-procesuiranja, tačnije korišćenja energije iz otpada u procesu proizvodnje cementa. Gosti emisije su predstavnici fabrike cementa Lafarž Srbija: Dejan Damljanović, tehnički direktor i Marko Muhadinović, menadžer zaštite životne sredine. Saznajte više o tehnološkom procesu koji podrazumeva upotrebu otpada kao energenta u procesu proizvodnje cementa, merama kojima se obezbeđuju uslovi za siguran i bezbedan tretman otpada, primerima dobre prakse iz Austrije, spremnosti cementare Lafarž u Srbiji da poveća udeo supstitucije fosilnog goriva i izazovima na putu ka ostvarenju ciljeva.


Podcast#S1E2

Drugu CIS Podcast emisiju posvetili smo kontroli i nadzoru pri ko-procesuiranju. Predstavnici fabrike cementa MORAVACEM: Miloš Milojević, tehnički direktor i Katarina Pavlović, menadžer zaštite životne sredine, govore o  administrativnim procedurama za dobijanje dozvola za termički tretman otpada, inspekcijskim nadzorima, postavljenim ciljevima kompanije MORAVACEM i postignutim rezultatima u oblasti supstitucije fosilnog goriva.


Podcast#S1E3

Treću CIS Podcast emisiju posvetili smo iskustvu TITAN Cement Grupe u ko-procesuiranju. Gost emisije Aleksandros Kaciambulas (Alexandros Katsiamboulas), direktor za ESG TITAN Cement Grupe, ovom prilikom govori o ključnoj ulozi alternativnih goriva za prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju, funkcionisanju ko-procesuiranja u cementnoj industriji, stopi zamene fosilnih goriva sa alternativnim u zemljama EU, ali i o višedecenijskom iskustvu i dostignućima TITAN Cement Grupe u korišćenju alternativnih goriva širom sveta.

U ovoj emisiji saznaćete više o pozitivnim efektima upotrebe alternativnih goriva na životnu sredinu, društvo i ekonomiju; načinu praćenja, merenja i izveštavanja o emisijama zagađujućih materija od strane proizvođača cementa, kao i merama koje TITAN Cement Grupa uspostavlja u svim svojim fabrikama, radi osiguravanja bezbednosti i zdravlja zaposlenih, ugovarača i sugrađana.

Gospodina Kaciambulasa pitali smo ovom prilikom i o spremnosti Cementare u Kosjeriću za upotrebu alternativnih goriva, imajući u vidu mogućnost ove Cementare da ko-procesuiranjem alternativnih goriva doprinese smanjenju količine otpada koji se odlaže na obližnju regionalnu deponiju.


Podcast#S1E4

U četvrtoj po redu Podcast emisiji govorimo o ko-procesuiranju kao dugoročnom rešenju za održivo upravljanje otpadom u Srbiji. Roland Fekete, direktor industrijske ekologije u kompaniji Lafarge Srbija i Marko Milačić, direktor kompanije Sapphire Srbija, izvrsni poznavaoci teme, istrajni u svojim namerama i još uvek sa dovoljno entuzijazma, podeliće sa nama istinu, koju svi gledamo zatvorenih očiju.

U ovoj emisiji saznaćete: Zašto đubre nije otpad i kome je to važno? Kako izgleda trnoviti put kojim se ide kada opšti interes postane briga pojedinca? Ima li nade da se kao društvo i sistem, od nebrige i nečinjenja, sa promišljenim predumišljajem ipak vratimo na pravi put razvoja sistema upravljanja otpadom u Srbiji i ako ima, kako?

Slike

  • /uploads/attachment/vest/25/01_CIS_Podcast.jpg