Навигација

Историјат удруживања

Удруживање

Први прави облик удруживања произвођача цемента на овим просторима био је Цементни картел Краљевине Југославије, основан половином тридесетих година, са седиштем у Београду.

Након Другог светског рата индустрија цемента била је организована прво у оквиру Савезне Дирекције за индустрију грађевинског материјала, а касније прешла у надлежност Савезне грађевинске коморе, којој је седиште "по кључу" било пресељено у Загреб крајем четрдесетих.

Расформирањем те коморе, појавила се идеја да се оснује Југословенско удружење произвођача цемента и азбест цемента. Реализација се отегла, па се ЈУЦЕМА као самостални правни субјект појавила 1956 (неки сматрају 1953). Седиште ЈУЦЕМЕ (Пословне заједнице југословенских произвођача цемента и азбест-цемента) је остало у Загребу.

ЈУЦЕМА је имала 3 сектора: општи, економски и истраживачки. Главни циљ удруживања био је развој технологије и капацитета, затим заједничко вођење политике цена, осигурање квота увозних горива и репроматеријала, одређивање увозних квота и дистрибуција увозног цемента, сарадња с иностраним удружењима и научно техничким институцијама, прикупљање и издавање стручних билтена итд. Одлуком свих својих чланица (тада 14 произвођача цемента на 16 локација териториије бивше Југославије), а као последица тада донетог закона по коме је било дозвољено једино удруживање кроз коморе, ЈУЦЕМА је расформирана 1989/1990 године. Своју традицију произвођачи цемента настављају 1997. године, оснивањем Пословног удружења цементне индустрије Србије (ЦИС) – при Министарству Индустрије СРЈ као парадржавни орган.

Након приватизације цементара 2002. године удружење је концепцијски реорганизовано као организација заснована на принципима добровољности и уз строго поштовање правила заштите конкуренције. У циљу додатног усаглашавања са прописима Републике Србије, у периоду од 2010. до 2012. године извршене су одговарајуће измене и допуне општих докумената Удружења и успостављено је Пословно удружење Цементна индустрија Србије "ЦИС".