Navigacija

Ciljevi, vizija i misija

Udruženje Cementna industrija Srbije „CIS“ je nevladino i neprofitno udruženje za praćenje i analizu pravnog okvira koji uređuje poslovanje cementne industrije u Srbiji i EU, čije aktivnosti imaju za cilj da pruže stručnu podršku članovima u:

  • unapređenju i promovisanju dobre poslovne prakse i etike, društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, a posebno ekoloških modela gradnje, bezbednosti i zdravlja na radu, i upotrebe obnovljivih resursa kao goriva i sirovina;
  • predstavljanju zajedničkih stavova članica Udruženja o regulatornom okviru kao i svim drugim temama koje su od značaja za industriju radi unapređenja poslovnog okruženja i obezbeđenja uslova za razvoj i rast;
  • davanju predloga za donošenje ili izmenu propisa u oblastima od interesa za cementnu industriju;
  • podržavnju razvoja građevinskih projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, kao i
  • drugim pitanjima od značaja za poslovanje članova, a po zahtevu članova.

Vizija Udruženja je:

  • primena najviših svetskih standarda poslovanja u domaćoj cementnoj i građevinskoj industriji;
  • cement - najpoželjniji građevinski materijal kojim se obezbeđuje održivi razvoj kroz trajnost, sigurnost, ekonomičnost i efikasnost resursa;
  • cementna industrija kao nezaobilazni strateški partner Republici Srbiji u upravljanju otpadom.

Misija Udruženja:

  • podrška održivom razvoju kroz primenu inovacija, savremenih tehnologija i promociju ekoloških modela gradnje;
  • aktivni doprinos Udruženja, kao cenjene, uticajne i priznate profesionalne organizacije, stvaranju povoljne poslovne klime i ekonomskog napretka u Srbiji.