Навигација

Цементна индустрија Србије

Lafarge

CRH Serbia

Lafarge

ЦИС Podcast#S2

ЦИС Podcast#S2

У другом серијалу Podcast емисија цементне индустрија Србије, под називом „Енергија из отпада”, настављамо да се бавимо темама везаним за коришћење отпада у енергетске сврхе из различитих углова. Гости емисија другог Podcast серијала су представници...

ЦИС Podcast#S1

ЦИС Podcast#S1

Podcast#S1E1 Podcast серијал Цементне индустрије Србије под називом: Отпад? Да, хвала!, бави се темама везаним за коришћење енергије из отпада. Поставља питања о производњи цемента употребом отпада као енергента, регулаторним захтевима, емисијам...

Преглед сектора грађевинске индустрије Србије који је обухваћен европском Уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на индустрију

Преглед сектора грађевинске индустрије Србије који је обухваћен европском Уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на индустрију

Институт за стандардизацију Србије (ИСС) био је домаћин панел дискусије и презентације студије под називом: „Преглед сектора грађевинске индустрије Србије који је обухваћен европском Уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на индустрију“, израђене и о...