Navigacija

Istorijat udruživanja

Udruživanje

Prvi pravi oblik udruživanja proizvođača cementa na ovim prostorima bio je Cementni kartel Kraljevine Jugoslavije, osnovan polovinom tridesetih godina, sa sedištem u Beogradu.

Nakon Drugog svetskog rata industrija cementa bila je organizovana prvo u okviru Savezne Direkcije za industriju građevinskog materijala, a kasnije prešla u nadležnost Savezne građevinske komore, kojoj je sedište "po ključu" bilo preseljeno u Zagreb krajem četrdesetih.

Rasformiranjem te komore, pojavila se ideja da se osnuje Jugoslovensko udruženje proizvođača cementa i azbest cementa. Realizacija se otegla, pa se JUCEMA kao samostalni pravni subjekt pojavila 1956 (neki smatraju 1953). Sedište JUCEME (Poslovne zajednice jugoslovenskih proizvođača cementa i azbest-cementa) je ostalo u Zagrebu.

JUCEMA je imala 3 sektora: opšti, ekonomski i istraživački. Glavni cilj udruživanja bio je razvoj tehnologije i kapaciteta, zatim zajedničko vođenje politike cena, osiguranje kvota uvoznih goriva i repromaterijala, određivanje uvoznih kvota i distribucija uvoznog cementa, saradnja s inostranim udruženjima i naučno tehničkim institucijama, prikupljanje i izdavanje stručnih biltena itd. Odlukom svih svojih članica (tada 14 proizvođača cementa na 16 lokacija teritoriije bivše Jugoslavije), a kao posledica tada donetog zakona po kome je bilo dozvoljeno jedino udruživanje kroz komore, JUCEMA je rasformirana 1989/1990 godine. Svoju tradiciju proizvođači cementa nastavljaju 1997. godine, osnivanjem Poslovnog udruženja cementne industrije Srbije (CIS) – pri Ministarstvu Industrije SRJ kao paradržavni organ.

Nakon privatizacije cementara 2002. godine udruženje je koncepcijski reorganizovano kao organizacija zasnovana na principima dobrovoljnosti i uz strogo poštovanje pravila zaštite konkurencije. U cilju dodatnog usaglašavanja sa propisima Republike Srbije, u periodu od 2010. do 2012. godine izvršene su odgovarajuće izmene i dopune opštih dokumenata Udruženja i uspostavljeno je Poslovno udruženje Cementna industrija Srbije "CIS".