Navigacija

Cementna industrija Srbije

Lafarge

CRH Serbia

Lafarge

CIS Podcast

CIS Podcast

Podcast#1 Podcast serijal Cementne industrije Srbije pod nazivom: Otpad? Da, hvala!, bavi se temama vezanim za korišćenje energije iz otpada. Postavlja pitanja o proizvodnji cementa upotrebom otpada kao energenta, regulatornim zahtevima, emisijama zagađ...