Navigacija

Cementna industrija Srbije

Zelena gradnja kao šansa za dekorbanizaciju sektora građevine

Zelena gradnja kao šansa za dekorbanizaciju sektora građevine

U Paraćinu je 10. oktobra 2019. godine, u organizaciji udruženja građana UNEKOOP, u saradnji sa Fakultetom za primenjenu ekologiju “FUTURA”, Poslovnim udruženjem Cementna industrija Srbije i Mrežom za ruralni razvoj Srbije održan okrugli sto „Zelena gradnja...