Navigacija

Organizacija

Udruženjem upravlja skupština, a rukovodi direktor. Skupštinu udruženja čini po jedan predstavnik koji je najviši rukovodilac člana u Republici Srbiji.

Sa ciljem realizacije ciljeva, rad Udruženja organizovan je u okviru radnih grupa i to: 

  1. Radna grupa za životnu sredinu i obnovljive izvore goriva i sirovina;
  2. Radna grupa za pravna pitanja;
  3. Radna grupa za odnose sa javnošću;
  4. Radna grupa za standardizaciju.