Navigacija

Ko-procesuiranje opasnog otpada u fabrikama cementa

U prostorijama Privredne komore Srbije, u organizaciji tvining projekta „Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u RS“, 29. marta 2017. godine, održana je treća po redu radionica na kojoj je predstavljen sadržaj nacrta Integrisanog plana za upravljanje opasnim otpadom u Republici Srbiji.

Predloge za razvoj i unapređenje sistema upravljanja otpadom, strateškog planiranja i okvira za realizaciju upravljanja posebnim tokovima opasnog otpada u skladu sa standardima EU, predstavili su predstavnici Partnera na projektu: Umweltbundesamt - Agencije za životnu sredinu Austrije i Saveznog ministarstva za životnu sredinu, očuvanje prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke.

Prepoznata kao siguran i pouzdan partner u zbrinjavanju značajnih količina opasnog otpada, podršku uspostavljanju Integrisanog sistema upravljanja opasnim otpadom dala je i Cementna industrija Srbije (CIS). Dosadašnje rezultate, izazove i perspektive cementne industrije u ko-procesuiranju opasnog otpada, predstavila je Dejana Milinković, direktor Udruženja CIS.

Preuzmite prezentaciju na srpskom jeziku i na engleskom jeziku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5/1.png
  • /uploads/attachment/vest/5/2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5/3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5/4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5/5.jpg