Navigacija

Peta balkanska konferencija o standardizaciji u Beogradu

Na Petoj balkanskoj konferenciji o standardizaciji, održanoj 14. i 15. juna u Beogradu, okupili su se predstavnici nacionalnih tela za standardizaciju iz regiona Balkana sa ciljem da razmene iskustva i unaprede svoj rad.

"Konkurentnost srpskih preduzeća je usko povezana sa njihovom sposobnošću da proizvedu kvalitetne i bezbedne proizvode, a u skladu sa zahtevima odgovarajućih tehničkih propisa i standarda. Srbija je u ovoj oblasti najviše napredovala u regionu", izjavio je pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta Jovan Petrović.

Kao preduslov za takvu proizvodnju potreban je efikasan i međunarodno priznat sistem infrastrukture kvaliteta, odnosno mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta, metrologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i standardizacije.

Dejana Milinković, direktor Poslovnog udruženja cementne industrije Srbije i predsednik Skupštine ISS, otvorila je okrugli sto sa temom „Saradnja nacionalnih tela za standardizaciju i državnih organa“.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8/1.jpg