Навигација

Пета балканска конференцијa о стандардизацији у Београду

На Петој балканској конференцији о стандардизацији, одржаној 14. и 15. јуна у Београду, окупили су се представници националних тела за стандардизацију из региона Балкана са циљем да размене искуства и унапреде свој рад.

"Конкурентност српских предузећа је уско повезана са њиховом способношћу да произведу квалитетне и безбедне производе, а у складу са захтевима одговарајућих техничких прописа и стандарда. Србија је у овој области највише напредовала у региону", изјавио је помоћник министра за инфраструктуру квалитета Јован Петровић.

Као предуслов за такву производњу потребан је ефикасан и међународно признат систем инфраструктуре квалитета, односно мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета, метрологије, акредитације, оцењивања усаглашености и стандардизације.

Дејана Милинковић, директор Пословног удружења цементне индустрије Србије и председник Скупштине ИСС, отворила је округли сто са темом „Сарадња националних тела за стандардизацију и државних органа“.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8/1.jpg