Navigacija

Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije – DIMK organizovalo je konferenciju na temu: „Građevinski materijali u savremenom graditeljstvu“

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, inženjeri i istraživači sa najšireg područja graditeljstva imali su priliku da izlože stručnoj i naučnoj javnosti rezultate ostvarene na polju teorijskih i eksperimentalnih istraživanja građevinskih materijala, kao i mogućnosti praktične primene novih materijala, a posebno u segmentu metodologija ispitivanja i istraživanja. Velika pažnja, ovom prilikom, usmerena je i na ekološke performanse materijala i energetsku efikasnosnost u zgradarstvu.

O sastavu, specifikaciji i kriterijumima usaglašenosti hidrauličnih veziva za puteve sa aspekta zahteva serije evropskih standarda EN 13282 govorila je Dejana Milinković, direktor Udruženja cementne industrije Srbije (CIS).

Preuzmite prezentaciju

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10/1.jpg