Навигација

Јавне консултације – нацрт Закона о одговорности за штету према животној средини

Фабрика цемента Лафарж Србија била је домаћин јавних консултација о нацрту Закона о одговорности за штету према животној средини, одржаних у организацији Министарства заштите животне средине, Мисије ОЕБС-а у Србији и АРХУС центра Нови Сад. 

Циљ политике ЕУ у области животне средине је да промовише одрживи развој и заштиту животне средине за садашње и будуће генерације. Ова политика заснива се на превентивним активностима, принципу да „загађивач плаћа“, борби против еколошке штете на извору, заједничкој одговорности и интегрисању еколошке заштите у друге политике ЕУ. Према одредбама нацрта Закона, загађивач који проузрокује штету по животну средину или ствара непосредну опасност такве штете треба да покрије трошкове неопходних мера спречавања или мера ремедијације штете. 

Учесници јавних консултација нагласили су изузетну важност овог Закона и указали на проблематику и изазове везане за његову примену у пракси. Такође, имали су прилику да обиђу фабрички комплекс Лафарж Србија и да се упознају са већ успостављеним системом интегрисаних мера за спречавање и контролу загађења узрокованог процесом производње цемента.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/23/1288213_0807-shutter_ls-s.jpg
  • /uploads/attachment/vest/23/075.jpg
  • /uploads/attachment/vest/23/013.jpg
  • /uploads/attachment/vest/23/130.jpg