Навигација

Кун Копенхол (Koen Coppenholle), извршни директор Европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, одржао је предавање на тему: „Улога и значај цементне индустрије за покретање економског развоја“

У оквиру посете пословном удружењу Цементна индустрија Србије, извршни директор европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, господин Кун Копенхол одржао је предавање представницима ресорних министарстава Републике Србије и заинтересованим чланова Привредне коморе Србије о улози и значају цементне индустрије, главног актера грађевинског сектора као покретача економског развоја.

Свeoбухвaтaн систeмски приступ у кoмe сe eкoнoмски, сoциjaлни и планови за унапређења заштите животне средине и управљање отпадом усаглашавају са тeхничкo-тeхнoлoшким могућностима индустрије, имајући при томе у виду утицај на њихову конкуретност и инвестиције, сигуран је пут који води до покретања привредних активности и развоја друштва у целини, поручено је са овог предавања.

Преузмите презентацију

Погледајте филм

Фотографије са предавања:

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11/1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11/2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11/3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11/4.jpg