Навигација

Прописи

На наредним страницама можете наћи најважније прописе који у Србији и у ЕУ уређују пословање цементне индустрије и грађевинарство, делатности са најснажнијим утицајем на пословање цементне индустрије.

Прописи на снази су незваничне пречишћене верзије закона или подзаконских аката.

Животна средина

  • Закони у припреми

    • Закон о управљању отпадом - измене и допуне 134 KB
  • Правилници/Уредбе/Наредбе/Одлуке у припреми

    Без прописа