Навигација

Прописи

На наредним страницама можете наћи најважније прописе који у Србији и у ЕУ уређују пословање цементне индустрије и грађевинарство, делатности са најснажнијим утицајем на пословање цементне индустрије.

Прописи на снази су незваничне пречишћене верзије закона или подзаконских аката.

Грађевинарство

  • Закони у припреми

    Без прописа
  • Правилници/Уредбе/Наредбе/Одлуке у припреми

    • предлог Правилника о техничким захтевима за фракционисани камени агрегат за бетон 437 KB