Navigacija

Održivi razvoj

Svetska inicijativa cementne industrije za održivi razvoj pokrenuta je pre 12 godina u okviru Svetskog poslovnog saveta za održivi razvoj (World Business Council for Sustainable Development) ustanovljenog 1995. godine. Otpočeta kao inicijativa tri kompanije sada objedinjuje zajedničke napore 23 kompanije koje posluju u preko 100 zemalja sveta i čine preko trećine svetske proizvodnje cementa. Sve ove kompanije, među kojima su i velike multinacionalne grupe i mali lokalni proizvođači, svoje poslovne prakse samoinicijativno oblikuju prema potrebama održivog razvoja. Kao prioritetne oblasti za delovanje označene su:

  1. Zaštita klime – cilj: primena industrijskog protokola, razvijenog kao deo istraživačkog programa, za praćenje i izveštavanje emisije CO2 iz procesa proizvodnje cementa.
  2. Goriva i sirovine – cilj: razvoj pravila i uputstava za odgovornu upotrebu goriva i sirovina u postojenjima cementne industrije.
  3. Zdravlje i bezbednost zaposlenih – cilj: uspostavljanje delotvornih sistema merenja, praćenja i izveštavanja o zdravstvenim i bezbednosnim radnim uslovima radi svođenja zdravstvenih rizika povreda na naradu na najmanju moguću meru.
  4. Smanjenje štetnih emisija – cilj: razvoj i uspostavljanje industrijskog protokola za merenje, praćenje i izveštavanje o emisiji uz obavezu svake kompanije da javno saopšti svoje pojedinačne ciljne emisije.
  5. Uticaj na lokalnu zajednicu – cilj: uspostaviti pravila i uputstva za ocenu uticaja koje na društvenu i prirodnu sredinu imaju proizvođači cementa.
  6. Unutrašnji poslovni procesi – cilj: integrisati načela održivog razvoja u pravila upravljanja, saradnje sa poslovnim partnerima i u odnose sa društvenom zajednicom.

U proteklom periodu članice udruženja Cementna industrija Srbije uložile su preko 200 miliona evra u unapređenjenje proizvodnih procesa radi poboljšanja i očuvanja životne sredine.

Između ostalog, uloženo je u:

  • postavljanje automatskih mernih stanice za praćenje kvaliteta vazduha koje omogućavaju izveštavanje zainteresovanih strana, poređenje podataka sa drugim kompanijama i verifikaciju izveštaja o emisijama;
  • instalaciju filtera kojim se smanjuje emisija štetnih materija;
  • postrojenja koja obezbeđuju energetski efikasnu proizvodnju;
  • projekte i opremu za korišćenje alternativnih goriva čime se štede neobnovljivi izvori i smanjuje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Kao rezultat ovih ulaganja i drugih aktivnosti smanjena je emisija ugljen dioksida za 6 - 25%, gasova sumpora i azota za 20 – 80%, kao i prašine za više od 60%.

2003

2003-1

2003-2

2010

2010-1

2010-2